Søknad om båtplass Skjærhalden Båtforening

Regler for kø

I Skjærhaldens båtforening har vi to ulike ventelister du kan melde deg på. De har ulik prioriteringsrekkefølge avhengig av om du ønsker å bytte båtplass, søke ny innskuddsplass eller har tenkt å leie båtplass.

Bytteliste og Venteliste

  • Medlemmer kan søke innskuddsplass.
    (Alle fastboende i Hvaler har rett til medlemskap i foreningen. Ektefelle eller registrert samboer kan være med som "familiemedlem". Familiemedlemmer har samme rettigheter som øvrige medlemmer.)
  • For å søke om bytte av plass må du allerede ha en innskuddsplass. Aksepteres ikke et tilbud, settes ny søknads dato for tilbud om innskuddsplass.

Båtplasskø - Leieliste

  • Her både medlemmer og ikke-medlemmer stå i kø for å leie plass for kommende sesong.

Hvis du allerede står i båtplasskø, vennligst logg inn på min konto øverst i høyre hjørne.

Skjærhalden Båtforening c/o Ski Revisjon AS v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra Hamnsystem.se
GDPR